17 september 2019

Nyhetsbrev september 2019

Årets tredje nyhetsbrev innehåller bl.a. information om utökning med familjerätt i tjänsten, nya dokumentpaket och gjorda uppdateringar, en instruktionsfilm om VQ Legal samt ett förmånligt kunderbjudande avseende 10-årsjubilerande VQ Forum.

Nytt rättsområde

Under november kommer VQ Legal att utökas med ett helt nytt rättsområde med familjerättsliga dokument. Familjens Jurist, som är Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik, står för innehåll och kvalitetssäkring. I en första omgång kommer bl.a. dokumentpaket för äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakt och medlåntagaravtal att lanseras.

Inom kort därefter kommer rättsområdet att utökas med bl.a. testamente samt engelska översättningar av dokumentpaketen.

Instruktionsfilm

Har ni sett i sociala medier att vi har tagit fram ett antal reklamfilmer samt en instruktionsfilm som förklarar hur VQ Legal fungerar som en digital biträdande jurist? Tanken med filmerna är att visa hur VQ Legal förändrar arbetssättet genom sitt snabba och intelligenta sätt att skapa alla juridiska dokument som behövs för ett visst ärende på en och samma gång. Se instruktionsfilmen här:

Alla reklamfilmer samt en instruktionsfilm på engelska finns samlade på vår YouTube kanal.

Nyheter i tjänsten

Nytt engelskt förlikningsavtal
Tidigare i våras utökades avtalsrätten med ett nytt dokumentpaket för förlikningsavtal. Nu har avtalet även kommit i en engelsk variant, Settlement Agreement.

Uppdatering av aktieägaravtalen
Under våren och sommaren har expertgruppen gått igenom och vidareutvecklat samtliga aktieägaravtal i tjänsten med bl.a. fler varianter för hantering av oenighet (”dead-lock”), utökad möjlighet för olika värderingsmekanismer beroende på anledning att en anställning upphör (”bad/good-leaver”), nya skrivningar när finansieringsskyldighet inte föreligger, fler varianter för beslutskataloger m.m.

Nytt konsultavtal på engelska
Avtalsrätten har utökats med en engelsk variant av ett fristående allmänt konsultavtal. Avtalet innehåller alternativ för om det ska vara säljarvänligt, köparvänligt eller neutralt samt om konsulten ska ha resultatansvar, samordningsansvar och vara ansvarig för hantering av personuppgifter inom ramen för uppdraget. Vidare finns alternativ för olika arvodesmodeller och rättigheter rörande resultatet.

Uppdatering av bolagsordningsförbehåll
Förbehållen avseende hembud, samtycke och förköp har uppdaterats med redaktionella ändringar i samtliga ärendepaket som innehåller bolagsordning i VQ Legal samt med motsvarande skrivning i klausulerna rörande hembudsförbehåll i aktieägaravtalen. Klausulerna har även förhandsgranskats av Bolagsverket.

Anmälan av personuppgiftsincident på engelska
Dataskyddsdelen i VQ Legal har utökats med ett engelskt dokument för Personal Data Breach Report, dvs ett anmälningsdokument på engelska för den som är medarbetare eller konsult och som ska anmäla en inträffad personuppgiftsincident till sin arbetsgivare eller uppdragsgivare.

VQ Forum med specialrabatt för VQ Legals kunder

Välkommen till VQ Forum och årets stora branschdag med fokus på strategiska frågor och utmaningar för jurister den 17 oktober 2019 på Grand Hôtel i Stockholm. I år firar vi 10-årsjubileum med vad som även kommer att bli vårt sista VQ Forum, som därför kommer bli något alldeles extra, både avseende talare på dagen och avslutningsfesten på kvällen.

Som kund till VQ Legal får du 40 % rabatt på deltagaravgiften, så se till att utnyttja detta fina erbjudande och anmäl dig innan det blir utsålt!

Anmälan görs via email till info@vqab.se (ange att du är kund till VQ Legal). För mer information se vqforum.se. Varmt välkommen!

Läs hela nyhetsbrevet här »