15 november 2018

Utökat paket för aktieteckning pga optioner

Mallpaket för aktieteckning på grund av teckningsoptioner har utökats med dokument för teckningslista samt handlingar enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen. Teckningslistan och de bifogade handlingarna till denna behövs inte för registreringen och ska inte skickas med anmälan till Bolagsverket, men vi har ändå valt att utöka mallpaketet med dessa för att ger er möjlighet att skapa alla dokument som ingår i ärendet.