2 november 2018

Uppdaterad klausul om värvningsförbud i anställningsavtalen

I vissa verksamheter är det viktigt för en arbetsgivare att förbjuda en anställd som slutar att påverka andra anställda att också sluta. I ett sådant fall kan en arbetsgivare i anställningsavtalet ta in ett förbud att värva anställda till annan konkurrerande verksamhet.

En klausul om värvningsförbud har tidigare ofta haft bindningstider upp till två år men Arbetsdomstolen har i oktober 2018 klargjort att en sådan klausul får ha en bindningstid om högst 6 månader. Arbetsgivaren behöver inte utge någon särskild ersättning under bindningstiden.

Vi har därför uppdaterat klausulerna om värvningsförbud i samtliga anställningsavtal i VQ Legal i enlighet med detta.