24 juli 2018

Uppdaterade samtyckesförbehåll

Bolagsverket har ändrat sin praxis avseende kombinerade förbehåll i bolagsordningar. Vi har därför justerat skrivningen i samtyckesklausulen något i det fall den kombineras med en förköpsklausul, så att den inledande meningen numera även hänvisar till prövning enligt försköpsförbehållet enligt följande:

”Aktie får överlåtas till aktieägare eller person som inte förut är aktieägare i bolaget, endast efter samtycke och om inte prövning enligt förköpsförbehållet har skett.

Sedan tidigare har vi en liknande skrivning i försköpsklausulen:

”Aktie får överlåtas till aktieägare eller person som inte förut är aktieägare i bolaget, endast efter att den erbjudits till förköp, om inte prövning enligt samtyckesförbehållet skett.”