19 juni 2018

Ändrad skrivning om ansvarsfrihet i årsstämmoprotokollen

Beslutspunkten om ansvarsfrihet för styrelsen i årsstämmoprotokollen i samtliga bolagsrättsliga dokumentpaket i VQ Legal har justerats något från att ”styrelsen” beviljades ansvarsfrihet till att ”styrelsens ledamöter” beviljades ansvarsfrihet.

Detta på grund av att beslutet ska avse de individuella ledamöternas förvaltning.