25 maj 2018

Nyhetsbrev maj 2018

Årets andra nyhetsbrev innehåller bl.a. information om våra nya GDPR-mallar samt vår uppdaterade integritetspolicy och hur vi hanterar personuppgifter, information om andra uppdateringar i tjänsten, om att vårt AI-projekt TrueAgreement har fått finansiering av Vinnova samt ett förmånligt kunderbjudande avseende VQ Forum den 17 oktober.

VQ Forum med specialrabatt för VQ Legals kunder

Välkommen till årets branschdag med fokus på strategiska frågor och utmaningar för jurister den 17 oktober 2018 på Grand Hôtel i Stockholm.

Årets tema är ”Ushering in the Future of Practice of Law with a Client Centric Approach”. Hur utvecklar vi framtidens juristtjänster nu när digitalisering, nya IT-verktyg, artificiell intelligens och ”legal tech” generellt är så högaktuellt i branschen? Det gäller då att inte glömma att det handlar om att utveckla nya erbjudanden och nya tjänster med klienten i fokus. Vi kommer att under dagen att belysa dessa frågor från olika perspektiv då vi tror att de som förbättrar kunderbjudandet är de kommande vinnarna på framtidens juristmarknad.

Som VQ Legal-kund får du 40 % rabatt på deltagaravgiften. Därutöver erbjuder vi en ”3-för-2-rabatt”, dvs möjligheten för tre kollegor att delta på konferensen till priset av endast två deltagarplatser. För mer information, se www.vqforum.se

Anmälan görs via email till info@vqab.se (ange att du är kund till VQ Legal). Varmt välkommen!

Nya GDPR-mallar

Dataskydds-delen i VQ Legal har utökats med flertalet nya mallar enligt den nya dataskyddsförordningen. De nya mallarna består bl.a. av personuppgiftsbiträdesavtal, svar på begäran om registerutdrag, förteckningar avseende dels den information som ska lämnas till den registrerade enligt art 13 dataskyddsförordningen då personuppgifterna samlats in från den registrerade, dels information som ska lämnas till den registrerade enligt art 14 dataskyddsförordningen då personuppgifterna samlats in från annan än den registrerade, register över behandling för personuppgiftsansvarig respektive för personuppgiftsbiträde samt engelska översättningar av de nya mallarna.

Observera dock att dokumenten endast tar hänsyn till vad som direkt följer av dataskyddsförordningen och således inte exempelvis annan kompletterade nationell lagstiftning.

Information om personuppgiftsbehandling i anställningsavtal

När det gäller anställda och deras personuppgifter har en arbetsgivare en långtgående skyldighet att informera anställda om hur deras personuppgifter behandlas. Vår rekommendation är dock att information om detta inte ska tas in i ett anställningsavtal utan att den istället ska finnas i ett separat dokument som arbetsgivaren tar fram.

Nytt dokumentpaket för aktiesplit

Bolagsrätten i VQ Legal har utökats med ett dokumentpaket för att göra en aktiesplit, dvs en uppdelning av bolagets aktier, så att antalet aktier ökas utan att aktiekapitalet ändras. Dokumentpaketet finns både i en ren svensk version och i en dubbelspråkig version med engelska översättningar.

Skyddet av din personliga integritet är viktig för oss

Vi är angelägna om att dina personuppgifter skyddas varför vi uteslutande behandlar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen har vi uppdaterat personuppgiftsbiträdesavtalet för våra kunder. Därutöver har vi ett stort antal affärsrelationer som vi kommunicerat med genom att bland annat skicka nyhetsbrev och inbjudningar till våra events. Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse att bibehålla en affärsrelation och kommunikation med er rörande vår verksamhet och våra events. Om du inte längre önskar få ta del av sådan kommunikation från oss kan du meddela det på e-postadressen support@vqlegal.se, varvid dina uppgifter omedelbart kommer att raderas. Läs mer om vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter »

Vinnova ger finansiellt stöd till utvecklingen av vår AI-plattform TrueAgreement

Vinnova har idag gått ut med nyheten att de ger sammanlagt 59 miljoner kronor till utvecklingsprojekt, där flera av projekten handlar om artificiell intelligens, bland annat vårt projekt TrueAgreement som syftar till att förklara innebörden och konsekvenser av avtal och ge juridiska rekommendationer. Läs mer »

Detta projekt ligger helt i linje med trenden kring utveckling av juristtjänster med hjälp av bland annat AI, se exempelvis gårdagens artikel i tidskriften Forbes med titeln “How AI And Machine Learning Are Transforming Law Firms And The Legal Sector”. Vi ser därför fram emot att längre fram kunna erbjuda er en kompletterande tjänst som även kan bistå er med att analysera redan skrivna avtal.

Läs hela nyhetsbrevet här »