22 maj 2018

Information om personuppgiftsbehandling i anställningsavtal

Många har idag frågor med anledning av att GDPR träder i kraft den 25 maj. När det gäller anställda och deras personuppgifter har en arbetsgivare en långtgående skyldighet att informera anställda om hur deras personuppgifter behandlas.

När det gäller information om detta i anställningsavtal är vår rekommendation att den inte ska tas in i ett anställningsavtal utan att den istället ska finnas i ett separat dokument som arbetsgivaren tar fram. Det finns inte heller någon direkt anledning att hänvisa specifikt till en sådan information i själva anställningsavtalet utan att en sådan hänvisning i så fall möjligtvis endast görs upplysningsvis. Mallarna har därför ingen skrivning om behandling av personuppgifter.

Arbetsgivaren ska istället ha rutiner för att se till att anställda får del av informationen vid anställning men också för löpande uppdateringar med anledning av GDPR. Tänk också på att utöver den information som ska ges anställda bör arbetsgivaren ha rutiner bl.a. för gallring av personalrelaterade dokument men också riktlinjer för hur anställda som behandlar personuppgifter, t.ex.  HR- och löneavdelningen, ska hantera dessa.