19 april 2018

Engelska dataskyddsmallar

Dataskydds-delen i VQ Legal har nu utökats med två engelska enligt den nya dataskyddsförordningen som kommer att börja tillämpas i maj i år.

De nya engelska mallarna består av ett personuppgiftsbiträdesavtal samt ett svar på begäran om registerutdrag.

Inom kort kommer även engelska mallar för informationsförteckningar som ska lämnas till den registrerade.

Observera dock att dokumenten endast tar hänsyn till vad som direkt följer av dataskyddsförordningen och således inte exempelvis annan kompletterade nationell lagstiftning.