21 mars 2018

Lagerbolagshandlingar med anpassat Word-format

VQ och Bolagsrätt Sundsvall har utvecklat en nyhet avseende lagerbolag för att ytterligare förbättra erbjudandet till våra kunder. Om du är kund till VQ Legal och har en Word plug-in för att få dokumenten med ditt eget specialanpassade format kan du numera beställa lagerbolag från Bolagsrätt Sundsvall och även få dessa lagerbolagshandlingar med samma anpassade utseende på dokumenten redan från början.

Vänligen kontakta Anders Larsson, e-post anders.larsson@bolagsratt.se, telefon 070 – 211 76 74, om du har frågor eller vill veta mer. Se även Bolagsrätt Sundsvalls hemsida, www.bolagsratt.se, för mer information.