12 januari 2018

Uppdateringar i bolagsordningsmallen

Mallen för bolagsordning i samtliga ärendepaket i VQ Legal har uppdaterats med tillägget ”i förekommande fall” vid punkten om val av en eller två justeringspersoner, då justeringsperson inte alltid behöver utses på bolagsstämma om samtliga aktier företräds av en person som också är ordförande på stämman.

Vidare har räkenskapsåret kalenderår förtydligats med angivande av datum (den 1 januari – den 31 december).