15 januari 2018

Tillägg av avskiljande streck i bolagsrättsliga dokument

På önskemål från er användare har vi lagt till ett avskiljande streck i slutet på alla bolagsrättsliga dokument som inte avslutas med underskrifter. Redan tidigare hade vi en sådan markering i bolagsordningsmallen, men nu har vi lagt in detta även i dokument såsom beslutsbilagor, arbetsordning, aktieböcker, konvertibel- och optionsvillkor m.m.