15 december 2017

Nyhetsbrev december 2017

Årets fjärde nyhetsbrev innehåller bl.a. information om nya dokumentpaket och gjorda uppdateringar i tjänsten, artiklar om VQ Legal m.m. samt en önskan om en riktigt god jul till er alla.

Verklig huvudman

Enligt en ny lag om registrering av verklig huvudman från den 1 augusti måste alla bolag som inte är börsnoterade anmäla vilken eller vilka fysiska personer som är bolagets verkliga huvudmän. Under sommaren och hösten har därför stöd för detta lanserats i tjänsten på såväl svenska som mixat på svenska och engelska.

Uppgift om räkenskapsår vid vinstutdelning på extra stämma

Ärendepaketet för vinstutdelning på extra bolagsstämma har kompletterats med uppgift om vilket räkenskapsår som vinstutdelningen grundar sig på. Det finns inget krav i aktiebolagslagen eller aktiebolagsförordningen om att detta ska anges uttryckligen i anmälan, men flertalet handläggare på Bolagsverket har börjat efterfråga uppgiften ändå.

För att underlätta registreringen vid Bolagsverket har vi därför valt att lägga till denna uppgift även i anmälningshandlingarna från VQ Legal, fast det inte finns några formella krav på detta.

Ingen prövning av skälen för revisors avgång

På förekommen anledning vill vi upplysa om att Bolagsverket inte materiellt ska pröva skälen för revisors avgång i sig. Trots det har vissa handläggare börjat ha invändningar mot angivna skäl för revisorsbyte, fast det anges tydligt i kommentaren till 9 kap 23 a § ABL att de inte ska pröva om de angivna skälen utgör saklig grund eller inte. Eventuella invändningar från Bolagsverket i den delen kan alltså bestridas.

Artiklar om VQ Legal

Under hösten har VQ Legal blivit omskrivet i flera artiklar som en del av den pågående utvecklingen på juristmarknaden. Bl.a. i Veckans Affärer på temat digitalisering. Under rubriken ”Vänder upp och ned på lag & rätt” intervjuas VQ om digitaliseringstrenden och om hur vi för snart åtta år grundade VQ för att bl.a. satsa på att utveckla digitala juridiska lösningar. Idag har tjänsten VQ Legal bl.a. elva av de femton största advokatbyråerna som kunderFlera av er kunder har även glädjande nog nämnt VQ Legal som ett strategiskt verktyg för er verksamhet i intervjuer under hösten.

Digitalisering och artificiell intelligens var också i fokus på årets VQ Forum, som samlade över 220 jurister på Grand Hotel för att diskutera förändringarna på juristmarknaden.

Under hösten mottog VQ även utmärkelsen Swedish Legal Innovation Awards, med motiveringen

”Ann Björk och Helena Hallgarn har med sitt VQ inte bara visat att det går att driva legal tech-företag på den svenska marknaden, de har också i ett decennium arrangerat VQ Forum, en viktig plattform för utbyte av tanker och idéer. När tiden nu blivit mogen för rådgivare att använda sig av AI tar VQ ett stort kliv framåt och utvecklar tillsammans med IBM och två advokatbyråer ett svenskt alternativ till internationella leverantörerna.”

Läs hela nyhetsbrevet här »

God Jul och Gott Nytt År!

Ann Björk och Helena Hallgarn