12 oktober 2017

Bolagsverket ska inte pröva skäl för revisors avgång

Vissa handläggare på Bolagsverket har börjat ha invändningar mot angivna skäl för revisorsbyte, trots att det anges tydligt i kommentaren till 9 kap 23 a § ABL att de inte ska pröva om de angivna skälen utgör saklig grund eller inte. Eventuella invändningar från Bolagsverket i den delen kan alltså bestridas.