14 september 2017

Uppgift om räkenskapsår vid vinstutdelning på extra stämma

Ärendepaketet för vinstutdelning på extra bolagsstämma har kompletterats med uppgift om vilket räkenskapsår som vinstutdelningen grundar sig på. Det finns inget krav i aktiebolagslagen eller aktiebolagsförordningen om att detta ska anges uttryckligen i anmälan, men flertalet handläggare på Bolagsverket har börjat efterfråga uppgiften ändå. För att underlätta registreringen vid Bolagsverket har vi därför valt att lägga till denna uppgift även i anmälningshandlingarna från VQ Legal, fast det inte finns några formella krav på detta.