1 juni 2017

Nytt engelskt aktieöverlåtelseavtal för fastighetsbolag

Avtalsrätten har utökats med ett engelskt aktieöverlåtelseavtal (Share Purchase Agreement) särskilt anpassat för fastighetsbolag.

Detta avtal tar sikte på en situation där en fastighet överlåts via ett bolag, som i princip endast äger denna fastighet. Vidare avses främst förvaltningsfastigheter, dvs inte projekt såsom stora pågående entreprenader eller byggnader under uppförande.

I VQ Legal finns även motsvarande avtal på svenska samt andra varianter av aktieöverlåtelseavtal. I tjänsten finns därmed nu följande varianter av aktieöverlåtelseavtal:

  • Aktieöverlåtelseavtal – fastighetsbolag
  • Aktieöverlåtelseavtal – koncerninternt
  • Aktieöverlåtelseavtal – separat undertecknande och tillträde
  • Aktieöverlåtelseavtal – simultant undertecknande och tillträde
  • Share Purchase Agreement – fastighetsbolag
  • Share Purchase Agreement – koncerninternt
  • Share Purchase Agreement – separat undertecknande och tillträde
  • Share Purchase Agreement – simultant undertecknande och tillträde