2 november 2016

Morgondagens juristbransch är artificiell och digital – Realtid, 1 november 2016

Forskaren Charlotta Kronblad intervjuad om digitaliseringens påverkan på juristbranschen. Som exempel nämner hon VQ Legal som har hittat en nisch där de idag säljer en digital tjänst till i stort sätt samtliga stora byråer.

Det är tydligt att juristbranschen står inför en omvandling. Charlotta Kronblad forskar om digitaliseringens påverkan på juristbranschen vid Chalmers. Förändringarna inom juristbranschen till följd av digitaliseringen är många och stora. I många delar påverkas hela organisationer. Allt från hierarkiska strukturer till affärsmodeller utmanas.

Under den senaste tiden har klientens möjlighet att införskaffa kunskap på egen hand ökat. Dessutom har klienten fått en större möjlighet att jämföra det juridiska tjänsteutbudet och produkterna med varandra.  Det innebär att arbetad timme inte längre blir en relevant utgångspunkt för att ta betalt. Istället bör juristbyråerna titta på kundvärde och skapa nya intäktsmodeller.

Charlotta Kronblads forskning indikerar att dagens klienter i allt högre grad efterfrågar alternativ till timprisdebitering och att olika aktörer möter detta behov på olika sätt. Därför kan man påstå att digitaliseringen driver förändringar i branschen både inifrån, via nya digitala arbetsverktyg och processer, och utifrån, genom högre krav från klienterna.

Ett exempel som Charlotta Kronblad för fram på nya digitala arbetsverktyg som förändrat juristmarknaden är vår tjänst VQ Legal.

”Ett annat svenskt exempel är VQ Legal som har hittat en nisch där de idag säljer en digital tjänst till i stort sätt samtliga stora byråer, vilket också visar att branschen nu är mogen för en bredare digital anpassning.”

Läs hela artikeln från Realtid här: Morgondagens juristbransch är artificiell och digital »

Igår intervjuades även VQ:s grundare Ann Björk och Helena Hallgarn av Realtid om hur digitaliseringen innebär att advokatbyråerna behöver hitta nya affärsmodeller. Även i den artikeln nämndes VQ Legal som ett viktigt stöd för att advokatbyråer att effektivisera sitt arbete för att kunna erbjuda klienterna mer kostnadseffektiva tjänster. Läs artikeln här: Advokatbyråer måste klättra i värdekedjan »