10 november 2016

Ändrade regler vid avregistrering av revisor

Reglerna avseende avregistrering av revisor har ändrats något. Numera måste beslutet att bolaget inte längre ska ha någon revisor ha registrerats innan räkenskapsåret har gått ut för att slippa kravet på revisionsberättelse till årsredovisningen. Tidigare räckte det att anmälan hade kommit in till Bolagsverket innan räkenskapsårets utgång för att bolaget skulle slippa kravet.