22 juni 2016

Nya engelska PUL-mallar

Det nyligen lanserande rättsområdet ”Personuppgifter och annan informationshantering” har nu utökats ytterligare med mallar på engelska.

VQ Legals PUL-del har utökats med följande engelska mallar:

  • Personal data policy for web etc.
  • Personal data assistant agreement
  • List pursuant to the Personal Data Act
  • Request for register extract
  • Response to request for register extract

Sedan tidigare finns det mallar på svenska för personuppgiftsbiträdesavtal, personuppgiftspolicy för webbplats m.m, begäran om registerutdrag enligt personuppgiftslagen, förteckning enligt personuppgiftslagen och svar på begäran om registerutdrag.

Bakom mallarna står Jens Forzelius, advokat och partner på Wikström & Partners Advokatbyrå. Jens Forzelius har bred erfarenhet av personuppgiftsfrågor och annan informationshantering samt komplexa kommersiella avtalsförhållanden inbegripet bl.a. IT-avtal, outsourcing, systemleveranser, utvecklingsprojekt inom IT & IP samt licens- och upphovsrättsliga frågor, agentavtal, franchiseavtal och life science.

Alla PUL-mallar är framtagna för att uppfylla kraven enligt nu gällande svensk personuppgiftslagstiftning. I anledning av den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda ikraft i maj 2018 kommer dokumentationen uppdateras redan under sommaren, för att i god tid vara anpassade inför att dataskyddsförordningen blir gällande lag i Sverige (och EU).