11 april 2016

VQ Forum 18 oktober om utvecklingen på juristmarknaden

Anmälan är nu öppnad för årets VQ Forum den 18 oktober. Årets tema är innovation och affärsutveckling av juridiska tjänster för att anpassa sig till den nya digitala utvecklingen. Missa inte vårt förmånliga kunderbjudande!

För sjunde året i rad anordnar vi en branschdag på Grand Hotel i Stockholm – VQ Knowledge and Strategy Forum – med internationella talare. Årets tema är ”Reinvention and disruptive innovation”, där huvudfokus kommer att ligga på innovation och affärsutveckling av juridiska tjänster för att anpassa sig till den nya digitala utvecklingen.

Christian Sandström kommer att berätta om hur teknologiskiften påverkar etablerade företag och baserat på sin forskning försöka förutspå hur digitaliseringen kommer att påverka den juridiska marknaden. Christian Sandström forskar på Ratio och Chalmers Tekniska Högskola i teknisk förändring och branschomvandling. Under de senaste åren har han även gästforskat bland annat vid ETH i Zürich och vid the University of Cambridge.

Gerard Neiditsch, kommer att berätta om den nya blockchain tekniken och hur den kommer att påverka utvecklingen på juristmarknaden. Gerard Neiditsch har lång praktisk erfarenhet från förändrings- och innovationsarbete som CIO på tre advokatbyråer (Allens Linklaters, Norton Rose Fulbrigh och King & Wood Mallesons). Numera forskar han om teknikpåverkan inom tjänstesektorn vid St. Gallen University i Schweiz. Gerard Neiditsch kommer bl.a. att berätta hur blockchain kan användas för att skapa smarta avtal och för att stödja interna processer som t.ex. klient- och penningtvättskontroller.

Chefsjurister, som t.ex. Ylva Lindquist, Xylem Inc, och Håkan Broman, NCC Group, kommer att dela med sig av sin syn på att utveckla den interna funktionen jämfört med att köpa extern juridiska tjänster. De kommer särskilt att fokusera på hur juristavdelningar kan använda teknik för att effektivisera sitt arbete. Ylva Lindquist kommer att berätta om hur Xylems strategi med tydligt process- och teknikfokus har lett till effektivare arbetsmetoder och utveckling av stöd som avsevärt förändrar och underlättar arbetet. Håkan Broman kommer att utifrån ett kundperspektiv diskutera frågor rörande bristande skalbarhet och nytänkande i advokatbyråernas tjänsteutbud. Vidare kommer representanter för ledande internationella advokatbyråer ge sin syn på affärsutveckling och anpassning till den nya digitala utvecklingen.

Annette Magnusson, generalsekreterare Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), kommer att dela med dig av det innovationstänk som SCC har profilerat sig med och ge praktiska exempel på pågående innovationsprojekt.

Moderator är Patricia Shaughnessy, universitetslektor och ansvarig för mastersprogrammet Commercial Arbitration Law vid Stockholms universitet.

Mer information om talare och program kommer löpande via nyhetsbrev och på konferenssidan.

Kunderbjudande

För kunder till VQ Legal har vi ett mycket förmånligt erbjudande om 40 % rabatt på deltagaravgiften. Vidare ges företagsrabatter om ”3-för-2”, dvs tre personer från samma företag kan delta till priset av endast två deltagaravgifter.

Anmälan

Anmälan görs via email till info@vqab.se. Glöm inte att uppge att du är kund till VQ Legal.

Varmt välkomna!