20 januari 2016

Ny mall för IT-supportavtal

VQ Legals IT-rättsdel har utökats med en ny mall för avtal om IT-support på svenska och engelska.

Den nya avtalsmallen för supportuppdrag är tänkt att användas för situationer när en leverantör tillhandahåller olika former av hjälp, kunskap och stöd avseende ett supportobjekt. Den vanligaste formen idag är telefonsupport där användare av en programvara, ett system eller en utrustning får möjlighet att ringa in till ett callcenter och ställa frågor till experter avseende tekniska och funktionella företeelser relaterade till supportobjektet.

Mycket av det som är tjänstespecifikt för avtalet om IT-support framgår av bilagorna varför det är viktigt att sätta sig in i tjänsteinnehållet vid utformningen av huvudavtalsdokumentet. I de flesta sammanhang där ett företag är köpare av IT-supporttjänsten finns ett åtagande från leverantören om olika typer av garanterade servicenivåer (SLA). Det kan till exempel vara garanterad svarstid i callcenter eller garanterad åtgärdstid avseende problemet. Avtalsmallen innehåller därför olika alternativ för garanterad servicenivå med eller utan vite.

Supportavtalet har två olika betalningsmodeller. Antingen betalar kunden för ett maximalt antal användare till ett angivet pris. Det andra alternativet innebär att kunden betalar per användare och då anges priset per användare.

Allt material inom det IT-rättsliga området är upprättat av Christina Wikström, advokat och Managing Partner, Wikström & Partners. Christina har mer än tjugo års erfarenhet från affärsjuridiskt arbete relaterat till olika kommersiella branscher, med fokus på IT, media och telekom, bl. a. såsom chefsjurist för Logica Sverige AB och Telia Partner AB samt bolagsjurist vid Sveriges Radio/Television AB.

Se allt innehåll i VQ Legals IT-rättsdel här »