13 november 2015

Utmaningar och möjligheter med digitaliseringen – Realtid, 13 november 2015

VQ:s Ann Björk, medverkar idag i panelintervju för att  ge sin syn på de utmaningar och möjligheter som finans- och juristbranschen står inför i och med den tilltagande digitaliseringen.

Allt fler banker och kapitalförvaltare har på sistone börjat erbjuda helt och hållet digitaliserade tjänster. Även affärsjuridiska byråer möter ett ständigt växande behov av att förändra och anpassa sig till en ny omvärld, en fråga som utgjorde huvudfokus på den årliga juristkonferensen VQ Forum i oktober som Realtid rapporterade från (”Artificiell intelligens är här och det påverkar advokatbranschen”). Realtid.se har frågat Richard Åkerman, partner på Hannes Snellman i Stockholm, Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet, och Ann Björk, en av två grundare av VQ, hur de ser på digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen i branschen som helhet.

Ann Björk för bland annat fram att en av de största utmaningarna för juristbranschen är att förändra affärsmodellen, att lämna fokuset på debiterade timmar och istället fokusera på vad som är värdeskapande för klienterna. Det gäller då att hitta en modell internt för att utvärdera och i högre grad uppmuntra juristerna att utveckla tjänster och arbetssätt som medför att färre antal timmar läggs ner på olika ärenden och arbetsuppgifter istället för att utgå från antalet debiterade timmar. Vidare måste även prissättningsmodellen gentemot klienterna ändras till att fokusera på tjänstens värde istället för nedlagd tid, med olika varianter av fasta priser för enklare ärenden med mera. Det handlar också om att hitta nya sätt att lära upp yngre biträdande jurister, när dessa inte längre i samma utsträckning kan lära sig yrket genom att lägga ner många timmar på enklare delar i ärenden.

Ann Björk berättar även om hur VQ arbetar aktivt med att bistå advokatbyråer att arbeta mer effektivt med ta fram juridiska dokument genom att integrera juridisk intelligens i dokumentskapandet med hjälp av tjänsten VQ Legal. Dokumenten för grundläggande standardiserade ärenden och uppgifter ska därmed kunna tas fram direkt i datorn så att juristerna får fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Läs hela artikeln från Realtid här: ”Det är aldrig roligt att bli ersatt av en maskin”