23 november 2015

Ny mall för aktieägaravtal för flera jämbördiga parter

Avtalsrätten har utökats med ytterligare en mall för aktieägaravtal. Denna gång för flera jämbördiga parter.

Mallen innehåller alternativ för om parterna är fysiker eller juridiska personer samt många anpassningsmöjligheter med olika handlingsalternativ för tilläggsfinansiering, olika värderingsmetoder, möjlighet till inlåsningsperiod (”lock-up”), vinstdisposition, avtalstid m.m.

Mallen är främst avsedd för aktieägarförhållanden som t.ex. familjebolag, små entreprenörsbolag och liknande. Den innehåller därför inga specifika lösningar för riskkapital-investeringar eller mer avancerade finansieringsstrukturer.

Sedan tidigare finns mallar i VQ Legal för aktieägaravtal för två parter med 50/50-ägande samt för flera parter, där en av parterna innehar majoriteten av aktierna.