12 november 2015

Bilägga teckningslistor till emissionsanmälan

Sedan den 1 augusti 2014 har kravet på att sända in teckningslistor vid emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ersatts med en försäkran om att teckning har skett i enlighet med emissionsbeslutet i anmälan till Bolagsverket.

I bilageförteckningen till anmälan till Bolagsverket vid emissioner har vi trots det valt att lista teckningslistor. Om bolaget t.ex. råkat skriva fel antal aktier eller ökningsbelopp i anmälan har Bolagsverket egentligen som praxis att inte rätta ärendet, men möjligheterna till rättelse är betydligt större om man i efterhand kan visa att de ingivna teckningslistorna innehåller ett annat antal tecknade aktier än vad som felaktigt har angivits i anmälan. Vi rekommenderar därför att upprättade teckningslistor alltid lämnas in till Bolagsverket.

(Sedan den 1 augusti 2014 kan det även beslutas att teckning av aktier, teckningsoptioner och konvertibler får göras genom betalning, istället för genom teckning på teckningslista. I dessa fall kan självfallet inga teckningslistor bifogas anmälan.)