1 oktober 2015

Uppdaterad sekretessklausul

VQ Legals expertgrupp har gjort en översyn av standardklausulen för sekretess och uppdaterat denna i enlighet med principen att alla mallar ska ha ett praktiskt fokus utifrån grundförutsättningen att de ska vara affärsmässiga och enkla för klienten/uppdragsgivaren inom företaget att förstå.

Expertgruppen har som mål att förenkla språket och inte ta med skrivningar och klausuler som inte fyller någon funktion utöver redan gällande svensk rätt (till exempel undviks tilläggsklausuler som härstammar från anglosaxiska avtal). För att följa denna princip har standardklausulen för sekretess nu fått ett modernare språk, där ordval som ”yppa” och ”behandla strikt konfidentiellt” har bytts ut mot ”utlämna” och i de flesta fall utan en tyngande definition av ”Konfidentiell information”.

Samtliga mallar med sekretessklausul har uppdaterats i enlighet med detta.