2 oktober 2015

Ny mall för aktieägaravtal för flera parter

I våras lanserades en mall för aktieägaravtal för två jämbördiga parter. Nu har avtalsrätten utökats med ytterligare en mall för aktieägaravtal för flera parter, där en av parterna innehar majoriteten av aktierna.

Mallen innehåller alternativ för om parterna är fysiker eller juridiska personer samt många anpassningsmöjligheter med olika handlingsalternativ för tilläggsfinansiering, olika värderingsmetoder, möjlighet till inlåsningsperiod (”lock-up”), vinstdisposition, avtalstid m.m.

Mallen är främst avsedd för aktieägarförhållanden som t.ex. familjebolag, små entreprenörsbolag och liknande. Den innehåller därför inga specifika lösningar för riskkapital-investeringar eller mer avancerade finansieringsstrukturer.