28 september 2015

Utökning av likvidationspaketet

Mallpaketet för likvidation har utökats med alternativa möjligheter avseende skifteslikvidens beräkning samt ny tidpunkt för beslutets gällande.

Likvidationspaketet i VQ Legal har uppdaterats med ny tidpunkt för beslutets gällande. Enligt den nya skrivningen ska bolagsstämmans beslut om att bolaget ska träda i likvidation gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator. Det finns även möjlighet att välja att beslutet ska gälla omedelbart alternativt från och med ett visst senare datum. I så fall kan manuell justering göras direkt i beslutsbilagan. Observera dock att om inte bolagsordningen föreskriver en senare dag, får dagen inte sättas senare än det närmast följande räkenskapsårets första dag.

Vidare har paketet utökats med alternativ för skifteslikvidens beräkning, så att man numera har möjlighet att välja att ange skifteslikvidens storlek alternativt att ange att denna inte kan beräknas. I beslutsförslaget anges då antingen uppgift om den beräknade skifteslikviden alternativt uppgift om att skifteslikvidens storlek för närvarande inte kan beräknas.