24 augusti 2015

Ny mall för IT-underhållsavtal

VQ Legals IT-rättsdel har utökats med en ny mall för IT-underhåll.

Den nya avtalsmallen för IT-underhåll tänkt att användas vid preventivt underhåll då leverantören åtar sig att under avtalstiden löpande underhålla objektet genom att utföra olika handlingar som i normala fall är tänkta att säkerställa att objektet fungerar felfritt. Underhållsobjekt kan vara programvara, utrustning eller system. Underhållstjänsten tar hand om de förändringar och mindre anpassningar som objektet behöver för att fungerar felfritt t.ex. utbyte av reservdelar på hårdvara och versionshantering av mjukvara.

Avtalet kan också användas i situationer då leverantören åtar sig att utföra felavhjälpning efter felanmälan från kunden. Det är däremot inte tänkt att användas för IT-support av typen telefonsupport och användarstöd.

Allt material inom det IT-rättsliga området är upprättat av Christina Wikström, advokat och Managing Partner, Wikström & Partners. Christina har mer än tjugo års erfarenhet från affärsjuridiskt arbete relaterat till olika kommersiella branscher, med fokus på IT, media och telekom, bl. a. såsom chefsjurist för Logica Sverige AB och Telia Partner AB samt bolagsjurist vid Sveriges Radio/Television AB.

Se allt innehåll i VQ Legals IT-rättsdel här »