4 juni 2015

Uppdatering i avslutsavtalen

En uppdatering har gjorts i avslutsavtalsmallarna, både vid arbetsbrist och andra skäl, avseende klausulen om den anställdes utköp av förmånsbil.

I klausulen har ett tillägg gjorts som klargör att den anställde ska betala eventuella administrativa avgifter som kan uppkomma med anledning av köpet.