4 juni 2015

Ändring av räkenskapsår

Om du ska ändra räkenskapsår, måste en ny bolagsordning antas. Du måste även ange önskad omläggningsperiod, dvs vad räkenskapsåret blir vid omläggningen.

Glöm inte att skriva ut årtal för omläggningsperioden, dvs exempelvis 2015-07-01-2015-12-31. Uppgiften behövs för att Bolagsverket ska veta när nästa årsredovisning kommer att skickas in till verket.

Omläggningsperioden anges i anmälan. I bolagsordningen skriver du det nya räkenskapsåret. Du kan bara ändra det räkenskapsår som pågår vid tiden för registrering (eller det nästföljande räkenskapsåret).

Ett nytt räkenskapsår får inte användas förrän Bolagsverket har registrerats det. Därför kan räkenskapsåret vid omläggningen bli kortare än 12 månader eller längre, men högst 18 månader.