15 februari 2015

Seminarium om juridiken bakom kulisserna på VQ Legal

Under februari har VQ och Anders Larsson från Bolagsrätt Sundsvall ordnat ett antal seminarier om ”VQ Legal bakom kulisserna”, dvs om de juridiska övervägandena bakom ärendepaketen.

Seminarium bakom kulisserna - AndersAnders Larsson redogjorde i samband härmed även för nyheter och olika möjliga alternativ som ABL ger utrymme till, samt tydliggjorde hur dokument inom bolagsrätten i VQ Legal alltid skapas korrekta och registreringsbara utan justeringar (under förutsättning att det aktuella bolaget är ett privat kupongbolag och att bolagsordningen inte innehåller några avvikande specialregleringar).