28 november 2014

Ny mall för aktieägartillskott i VQ Legal

Avtalsrätten har nu utökats med en mall för aktieägartillskott i olika varianter – för villkorat eller ovillkorat tillskott och för olika sätt att tillskjuta tillskottet – kapitaltillskott genom pengar, omvandling (kvittning) av fordran eller tillskjutande av apportegendom.