26 november 2014

Lär dig skriva avtal med kontraktssimulator

I samarbete med Christina Ramberg och Elizabet Wenzlaff från VQ Legals expertgrupp erbjuder vi kurser i avtalsskrivning som är baserade på VQ Legals mallar om återförsäljaravtal. Med hjälp av en kontraktssimulator visas hur valet av kontraktsklausuler påverkar utgången av ett projekt.

Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och Elisabet Wenzlaff, tidigare chefsjurist på bland annat Volvo Personvagnar har utvecklat en web-baserad kontraktssimulator som på ett pedagogiskt, roligt och spännande sätt visar hur valet av kontraktsklausuler dramatiskt påverkar utgången av ett projekt. Kontraktssimulatorn kan anpassas till en viss bransch eller till ett bolags egna villkor.

Simulatorn är uppbyggt som ett rollspel i grupp (2-3 personer i varje grupp). Spelarna får först en realistisk bakgrundsbeskrivning av ett projekt. De får i uppgift att välja mellan klausulalternativ med olika risknivåer. Valet av klausuler påverkar vinsten, ju mer risk desto högre kontraktssumma. Varje grupp har alltså sitt individuella kontrakt och sin egen kontraktssumma under spelet.

business team with laptop having discussion

Kontraktssimulatorn ger en robust insikt i hur ett avtal fungerar i praktiken; hur kontrakt förhandlas och sambandet mellan kontraktstexten och avtalets utförande.

Mer information om kursen »