6 oktober 2014

Utökat ärendepaket för bifirma

Det befintliga ärendepaketet för bifirma har utökats till att avse såväl nyregistrering som ändring och avregistrering av bifirma.

Via paketet skapas styrelseprotokoll för beslutet samt registreringsanmälan till Bolagsverket. Paket finns både på svenska och dubbelspråkigt med engelska översättningar till den svenska texten.