3 september 2014

Utökad konkurrensklausul i anställningsavtalen

VQ Legals mallar för anställningsavtal och VD-avtal har uppdaterats med ett tillägg till konkurrensklausulen då praxis nyligen har skärpts av AD.

AD har nyligen skärpt praxis för konkurrensklausuler. Klausulen måste vara rätt från början och går inte att jämka i efterhand. Då riskerar man att hela klausulen blir ogiltig.

Vi har utifrån denna nya praxis utökat konkurrensklausulen i tjänsten och lagt till en varselregel som återfinns i 1969 års kollektivavtal, som är vägledande för hela arbetsmarknaden. Tillägget har gjorts både i det vanliga anställningsavtalet och i VD-avtalet och både på svenska och engelska.