10 augusti 2014

Ny mall för inkråmsöverlåtelseavtal

Avtalsrätten har utökats med ett omfattande rörelseöverlåtelseavtal som tar sikte på en mellanstor rörelseöverlåtelse (överlåtelse av inkråm) där endast tillgångar, inte skulder, överlåts.

Precis som övriga mallar inom VQ Legal är avtalet skapat med ett praktiskt fokus utifrån grundförutsättningen att det ska vara affärsmässigt och enkel för klienten/uppdragsgivaren inom företaget att förstå.

Dokumentpaketet innehåller även tillträdesagenda samt kompletterande köpebrev för fastigheter.