18 juni 2014

Nytt engelskt aktieöverlåtelseavtal i VQ Legal

Avtalsrätten i VQ Legal har utökats med ett omfattande Share Purchase Agreement på engelska som tar sikte på en mellanstor aktieöverlåtelse som inte kräver godkännande från konkurrensmyndigheter.

Mallen är en översättning av det svenska aktieöverlåtelseavtal som lanserades tidigare i våras.

Allt material inom M&A och kommersiell avtalsrätt är framtaget av VQ Legals expertgrupp, bestående av professor Christina Ramberg, senior legal advisor Elisabet Wenzlaff, advokat Hanna Larsson, advokat Jan Widlund, senior counsel Magnus Wittbom och advokat Ulf Sallnäs.

Expertgruppen har, baserat på sin stora erfarenhet, skapat affärsmässiga malldokument med praktiskt fokus utifrån grundförutsättningen att de ska vara affärsmässiga och enkla för klienten/uppdragsgivaren inom företaget att förstå. Mallarna kan därför i vissa fall upplevas som annorlunda till sin utformning, då vi har haft ett uttalat mål att förenkla språket och inte ta med skrivningar och klausuler som inte fyller någon funktion utöver redan gällande svensk rätt.

Till exempel undviks tilläggsklausuler som härstammar från anglosaxiska avtal. Avtalen innehåller av samma skäl ingen inledande definitionskatalog. För att göra avtalen mer lättlästa har vi valt att istället använda beskrivande text och att placera definitioner i samband med att ett begrepp förekommer första gången.