29 april 2014

Nya arbetsrättsliga mallar för upphörande av anställning

VQ Legal utökas löpande med fler ärendepaket med intelligenta juridiska mallar. Senaste tillskottet är ytterligare mallar inom arbetsrätten för upphörande av tidsbegränsad anställning, avslutande av provanställning eller avbrytande av provanställning i förtid, samt upphörande av anställning då den anställde fyllt 67 år eller fått hel sjukersättning.

Alla de nya mallarna finns även på engelska. Därmed innehåller VQ Legals arbetsrätt alla dessa dokumentpaket:

Anställningsavtal

 • Anställningsavtal, allmän visstidsanställning
 • Anställningsavtal, pensionär
 • Anställningsavtal, säsongsanställning
 • Anställningsavtal, tillsvidare (fast anställning)
 • Anställningsavtal, vikariat
 • VD-avtal
 • Employment agreement, general fixed-term
 • Employment agreement, indefinite term
 • Employment agreement, managing director
 • Employment agreement, retired person
 • Employment agreement, seasonal employment
 • Employment agreement, temporary substitute

Dokumentpaket för avslutande av anställning

 • Avbrytande av provanställning i förtid
 • Avskedande
 • Avslutande av provanställning
 • Avslutsavtal, arbetsbrist
 • Avslutsavtal, ej arbetsbrist
 • Upphörande anställning vid 67 års ålder
 • Upphörande anställning vid hel sjukersättning
 • Upphörande av tidsbegränsad anställning
 • Uppsägning, arbetsbrist
 • Uppsägning, personliga skäl
 • Premature termination of probationary employment
 • Summary dismissal
 • Termination agreement, reasons other than redundancy
 • Termination agreement, redundancy
 • Termination of employment at full coverage sickness benefit
 • Termination of employment at the age of 67
 • Termination of employment, personal reasons
 • Termination of employment, redundacy
 • Termination of fixed-term employment
 • Termination of probationary employment