27 januari 2014

Ny utökad mall för årsstämma i VQ Legal

VQ Legal har nu utökats med ytterligare en variant av årsstämmomall lagom till stämmosäsongen drar igång för året.

Det nya mallpaketet innehåller beslut om resultatdisposition, ansvarsfrihet m.m. samt beslut om styrelseförändringar avseende ledamöter och suppleanter, förändringar avseende andra funktionärer såsom VD, vice VD, delgivningsbar person och särskild firmatecknare. Även möjlighet att anta ny bolagsordning.

Dokumentpaketet innehåller mallar för styrelseprotokoll med vinstutdelningsförslag, beslutsunderlag, styrelseyttrande, bolagsordning, stämmoprotokoll, konstituerande styrelseprotokoll, arbetsordning, VD-instruktion och fastställelseintyg.

Sedan tidigare finns även ett mallpaket för årsstämma utan företrädarändring.