31 januari 2014

Ny mall för aktieöverlåtelse i VQ Legal

Avtalsrätten har utökats med ett omfattande aktieöverlåtelseavtal som tar sikte på en mellanstor aktieöverlåtelse som inte kräver godkännande från konkurrensmyndigheter.

Precis som övriga mallar inom VQ Legal är avtalet skapat med ett praktiskt fokus utifrån grundförutsättningen att det ska vara affärsmässigt och enkel för klienten/uppdragsgivaren inom företaget att förstå.

Mallarna kan därför i vissa fall upplevas som annorlunda till sin utformning, då vi har haft ett uttalat mål att förenkla språket och inte ta med skrivningar och klausuler som inte fyller någon funktion utöver redan gällande svensk rätt.

Till exempel undviks tilläggsklausuler som härstammar från anglosaxiska avtal. Avtalet innehåller av samma skäl ingen inledande definitionskatalog. För att göra avtalet mer lättläst har vi valt att istället använda beskrivande text och att placera definitioner i samband med att ett begrepp förekommer första gången i avtalet.

I samband med detta vill vi även gärna tipsa om Avtalslagen 2010 som på motsvarande sätt förenklar tillämpningen av juridiken genom att kodifiera gällande svensk avtalsrätt. Den hjälper juridiska ombud att hitta rättsliga grunder för anspråk och att bättre formulera sina krav.