29 januari 2014

Frukostseminarium om IT-avtals nyckelfrågor och fallgropar

VQ Legals IT-rättsexpert Christina Wikström höll igår ett mycket uppskattat frukostseminarium om särdragen i olika IT-avtal, där hon även belyste viktiga nyckelfrågor i de olika avtalstyperna samt kommenterade aktuell avtalspraxis.

Frukostseminarium IT-rätt 2

Att förstå särdragen i olika slags IT-tjänster är inte alla gånger enkelt, men en förutsättning för att välja rätt typ av IT-avtal.

Frukostseminarium IT-rätt 1

På seminariet gick Christina Wikström igenom särdragen i de olika IT-tjänsteavtalen i VQ Legal samt belyste viktiga nyckelfrågor i de olika avtalstyperna.

Frukostseminarium IT-rätt 3

De lärdomar som deltagarna fick med sig var bl.a. att fokusera på specifikationen till IT-konsultuppdrag, då en noggrann beskrivning av resultat och krav är avgörande för framgång och att ha tidiga avstämningspunkter under uppdragets gång, att tydligt koppla en garanterad servicenivå till en rimlig sanktionsmodell i IT-drifts- och IT-underhållsavtal samt att inte glömma bort PUL, sekretess- och säkerhetsfrågor.

Christina Wikström, Senior Legal Advisor, Wikström & Partners AB, har mer än tjugo års erfarenhet från affärsjuridiskt arbete relaterat till olika kommersiella branscher, med fokus på IT, media och telekom. Christina var tidigare chefsjurist för Logica Sverige AB och Telia Partner AB samt bolagsjurist vid Sveriges Radio/Television AB och är bland annat rättslig expert och rådgivare inom IT-rätt, outsourcing och e-frågor. Christina är medlem av E-delegationens expertråd för rättsliga frågor och driver idag den affärsjuridiska byrån Wikström & Partners AB.