4 oktober 2013

Nya mallar i VQ Legal – nyhetsbrev, oktober 2013

Såväl rättsområdet bolagsrätt som M&A och kommersiell avtalsrätt har utökats med flertalet nya mallar. Dessutom lanseras inom kort ett helt nytt rättsområde – IT-rätt.

Nya avtalsrättsliga mallar

Rättsområdet M&A och kommersiell avtalsrätt lanserades i våras med mallar för sekretessavtal i olika varianter, distributionsavtal såsom återförsäljaravtal och agentavtal, allmänna avtalsmallar med vanliga avtalsklausuler samt en mängd olika fullmakter.

Nu har vi utökat innehållet med fler mallar för bl.a. koncerninternt aktieöverlåtelseavtal, skuldebrev, borgensåtaganden och garantiåtaganden i olika varianter på svenska och engelska.

Arbete pågår även för att ta fram olika konsultavtal samt ett omfattande aktieöverlåtelseavtal, vilket beräknas vara klart under senhösten.

Nya bolagsrättsliga mallar

Inom bolagsrätten är mallarna numera närmast heltäckande efter vårens tillskott av mallpaket för konvertibel- och teckningsoptionsemissioner, olika emissionsbemyndiganden samt kontrollbalansräkning, men under sommaren har vi även utökat innehållet med flera separata beslutsförslag, som kan användas utan att behöva skapa ett fullständigt ärende, för bl.a. olika typer av emissioner, samt för protokoll, aktiebrev, bolagsordning m.m. Dessa återfinns under rubriken ”Enstaka dokument”.

Nytt rättsområde: IT-rätt

Utöver bolagsrätt, arbetsrätt, M&A och kommersiell avtalsrätt kommer vi under hösten även att utöka tjänsten med ett helt nytt rättsområde: IT- rätt, med bl.a. olika konsultavtal, projektavtal och avsiktsförklaring. Vi kommer under nästa år bygga vidare med ytterligare IT-avtal inom områden som drift, förvaltning, helpdesk och dokumentation rörande PUL m.m.

Ansvarig för de nya mallarna är Christina Wikström, med över 20 års erfarenhet från IT, media och telekom, bl.a. som chefsjurist/senior bolagsjurist på Logica och Telia Sonera.

Läs hela nyhetsbrevet »