18 september 2013

Mallarna i VQ Legal utökas med ny funktionalitet för grå fält

En nyhet i VQ Legal är de gråa fält som vi har lagt in i dokumenten, vilket innebär att det blir lättare att upptäcka om man har missat att besvara en fråga eller om man saknar information när man fyller i frågeformuläret.

I de grå fälten anges tydligt vilken information som ska anges. Ställer man sig på fältet och skriver försvinner den grå färgen automatiskt. Det går även enkelt att hoppa mellan de grå fälten i ett dokument.

Illustration grå fält

För att hoppa mellan grå fält i ett dokument, och för att säkerställa att man inte har missat att fylla i efterfrågad information, använder man sig av F11-knappen.

Vi har påbörjat inläggning av grå fält i vissa av de bolagsrättsliga mallarna. Vi arbetar nu vidare med att lägga in gråa fält i samtliga mallar i VQ Legal, vilket beräknas vara klart under senhösten.