19 juni 2013

Återförsäljare och lojalitet – expertkrönika av Christina Ramberg, Legally Business nr 2, 2013

Vissa saker har blivit allt viktigare att reglera uttryckligen i återförsäljar- och distributionsavtal. Professor Christina Ramberg påminner om viktiga bestämmelser och tipsar om VQ Legals moderna exempel på lättanvända mallkontrakt i sin expertkrönika i senaste numret av Legally Business.

Christina Ramberg klargör i krönikan att det ”affärsmässigt inte är stor skillnad mellan agenter och återförsäljare, men legalt sett är skillnaden stor. Agenter är skyddade av tvingande lag. Återförsäljare är inte reglerade i lag. Agentens viktigaste skydd består i en tvingande rätt till avgångsvederlag och uppsägningstid. Förenklat kan man säga att agenten har rätt till ett års provision som en klumpsumma trots att agenten slutat att förmedla och marknadsföra leverantörens produkter. Agenten och leverantören kan inte komma överens i sitt kontrakt om att avgångsvederlag inte ska utgå. Dessutom har agenten en tvingande rätt till uppsägningstid som kan vara upp till sex månader om agentavtalet pågått länge. Parterna kan inte i sitt kontrakt komma överens om kortare uppsägningstider.”

Christina Ramberg tipsar även om att ”det finns moderna exempel på lättanvända mallkontrakt med leverantörsvänliga, neutrala eller agent/återförsäljarvänliga klausuler, se t.ex. www.vqlegal.se.”

Läs hela krönikan i Legally Business »