15 april 2013

Nytt rättsområde lanseras i VQ Legal – M&A och kommersiell avtalsrätt

Idag utökas VQ Legal med ett helt nytt rättsområde med mallar för bl.a. sekretessavtal, återförsäljaravtal, agentavtal, fullmakter och allmänna avtalsmallar på både svenska och engelska.

Allt material är framtaget av VQ Legals expertgrupp, bestående av professor Christina Ramberg, senior legal advisor Elisabet Wenzlaff, advokat Hanna Larsson, advokat Jan Widlund, senior counsel Magnus Wittbom och advokat Ulf Sallnäs.

Expertgruppen har utifrån sin stora erfarenhet skapat affärsmässiga malldokument med praktiskt fokus. Expertgruppen ansvarar även för den löpande uppdateringen av dokumenten för att säkerställa att dessa alltid håller högsta klass.

Inom M&A och kommersiella avtal innehåller tjänsten följande dokumentpaket:

Avtalsrätt

 • Agency Agreement
 • Agentavtal
 • Distribution Agreement
 • Återförsäljaravtal
 • General Agreement
 • Generell avtalsmall
 • Non-Disclosure Agreement – ensidigt
 • Non-Disclosure Agreement – ömsesidigt
 • Non-Disclosure Undertaking
 • Sekretessavtal – ensidigt
 • Sekretessavtal – ömsesidigt
 • Sekretessförbindelse

Fullmakter

 • Fullmakt att förhandla, ingå avtal, sälja fastighet
 • Fullmakt att förhandla, ingå avtal, sälja fastighet (sv+eng)
 • Generalfullmakt
 • General power of attorney
 • Rättegångsfullmakt
 • Rättegångsfullmakt (sv+eng)
 • Rösträttsfullmakt
 • Rösträttsfullmakt (sv+eng)
 • Power of attorney at courts
 • Power of attorney to negotiate and execute agreements
 • Power of attorney to vote for shares

Tjänsten kommer även löpande framöver att utökas med fler mallavtal för bl.a. aktieöverlåtelser, inkråmsöverlåtelser och aktieägaravtal m.m.