20 september 2012

VQ Legal utökas med mallar för kontrollbalansräkning

Malltjänsten VQ Legal har nu utökats med nya dokumentpaket för att upprätta en kontrollbalansräkning när det föreligger risk för att bolagets kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet med efterföljande första och andra kontrollstämma.

VQ Legal utökas löpande med fler ärendepaket med intelligenta juridiska mallar. Senaste tillskotten är följande paket med mallar rörande kontrollbalansräkning:

  • Kontrollbalansräkning, första kontrollstämma
  • Kontrollbalansräkning, första kontrollstämma (sv+eng)
  • Kontrollbalansräkning, andra kontrollstämma
  • Kontrollbalansräkning, andra kontrollstämma (sv+eng)

Dokumentpaketen för en första kontrollstämma innehåller mallar för att upprätta en kontrollbalansräkning när det föreligger risk för att bolagets kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet samt med möjlighet att låta bolaget driva verksamheten vidare till en andra kontrollstämma eller avveckla bolaget genom frivillig likvidation. Paketet innehåller mallar för styrelseprotokoll, beslutsunderlag, styrelseredogörelse, revisorsyttrande, stämmoprotokoll med likvidationsbeslut, anmälan till Bolagsverket, ansökan om kallelse på okända borgenärer, stämmoprotokoll med redovisning för tiden före likvidator utsågs, stämmoprotokoll med slutredovisning, skifteshandling och anmälan om slutredovisning.

Dokumentpaket för en andra kontrollstämma innehåller mallar för att upprätta en andra kontrollbalansräkning för att på en andra kontrollstämma avgöra om bolagets kapital är återställt eller fortfarande understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och bolaget måste avvecklas genom likvidation. Paketet innehåller mallar för styrelseprotokoll, beslutsunderlag, styrelseredogörelse, revisorsyttrande, stämmoprotokoll med likvidationsbeslut, anmälan till Bolagsverket, ansökan om kallelse på okända borgenärer, stämmoprotokoll med redovisning för tiden före likvidator utsågs, stämmoprotokoll med slutredovisning, skifteshandling och anmälan om slutredovisning.

Båda paketen finns i svensk variant respektive dubbelspråkig variant med dokument med engelska översättningar.