17 maj 2012

Nya mallar för avslutsavtal på engelska

VQ Legal har nu utökats med två nya mallar för avslutsavtal på engelska – termination agreement, redundancy och termination agreement, other reasons than redundancy.

Dessutom finns nu även en policy för användning av social media på engelska – social media usage policy.

Arbetsrättsdelen i VQ Legal innehåller därmed paket med mallar för följande ärenden:

 • Uppsägning arbetsbrist
 • Termination of employment, redundacy
 • Uppsägning personliga skäl
 • Termination of employment, personal reasons
 • Avskedande
 • Summary dismissal
 • Anställningsavtal för tillsvidareanställning (fast anställning)
 • Employment agreement, indefinite term
 • Anställningsavtal för tidsbegränsad anställning (vikariat, allmän visstid, säsongsanställning och anställning av pensionär)
 • Employment agreement, fixed term (temporary substitute employment, general fixed-term employment, seasonal employment and employment after customary retirement age)
 • VD-avtal
 • Avslutsavtal vid arbetsbrist
 • Termination agreement, redundancy
 • Avslutsavtal för övriga fall
 • Termination agreement, reasons other than reduncancy
 • Policy för användning av sociala medier
 • Social media usage policy

Allt innehåll i arbetsrättsdelen är upprättat av Emzell Advokatbyrå.