24 mars 2012

Rapport från LawTech Futures 2012

Under vintern och våren har VQ deltagit på ett flertal intressanta konferenser och forum, såsom LawTech Futures och Legal IT Forum i London samt Bolagsjuristkonferensen i Stockholm.

LawTech Futures - Helena HallgarnLawTech Futures i mars var det största legal tech-eventet någonsin i England med över 500 deltagare och 45 föreläsare, däribland futuristerna Patrick Dixon och Gerd Leonhard, legal tech-kommentatorn Charles Christian samt VQ:s Helena Hallgarn. Temat för eventet var ”the brave new world of legal technology” och hur klienternas krav leder mot en utveckling av juriststjänster på ett helt nytt sätt. Den största utmaningen som advokatbyråer nu står inför är därför hur man ska gå från att erbjuda juridisk rådgivning till att bli juridiska tjänsteleverantörer med väldefinierade, prisvärda och snabbtillgängliga juridiska produkter.

För att klara av utvecklingen var rådet till byråerna att börja tänka mer affärsmässigt med fokus på produktutveckling och användande av teknik för klientstödjande online-tjänster istället för att se teknik enbart som stöd för intern administration.

Futuristerna talade om hur hela samhället håller på att förändras avseende hur vi lever, arbetar och kommunicerar, med ett nätverksbaserat förhållningssätt och med passionen som största drivkraft, där fokus skiftar från return of investment till return of involvement och där betalningsmodeller fungerar på ett helt annat sätt utifrån en ”freemium”-baserad ekonomi. Det talades också om att vi nu är på väg in i en ”era of meritocracy”, där formell status inte är avgörande utan verklig kompetens och förmåga att bygga relationer är det viktiga. Därför måste advokatbyråer hitta nya sätt att ge klienterna ett mervärde och bygga relationer på ett annat sätt än idag.

Läs hela rapporten från LawTech Futures med mer analyser och referat från Helena Hallgarns föredrag m.m. »

Legal IT Forum är ett årligt nätverksforum för särskilt utvalda IT-chefer och andra legal tech-innovatörer som VQ var inbjudna till tidigare i vinter. Temat för årets forum var “den perfekta advokatbyrån” där frågan som analyserades var hur en advokatbyrå av idag skulle organiseras om man fick möjlighet att börja helt på nytt. Läs mer i vår rapport från forumet »

Den svenska Bolagsjuristkonferensen i februari hade fokus på förändringarna på juristmarknaden och hur dessa påverkar bolagsjuristens roll. Konferensen både inleddes och avslutades med blickar i kristallkulan, genom föredrag om framtidens förändrade juristroller och genom VQ som avslutade hela konferensen med att tala om internationella trender och förändrade krav på leverans av juristtjänster. Däremellan behandlades ämnen såsom rollen som bolagsjurist och förhållandet mellan bolagsjuristen, företagsledning, styrelse och ägarna, med tillhörande frågeställningar rörande integritet och ansvar, riskhantering, compliance, legala frågor kring sociala medier, styrelsearbete och kvinnligt delägarskap och mycket mer.