3 december 2011

Engelska arbetsrättsmallar i VQ Legal

Malltjänsten VQ Legal har nu utökats med arbetsrättsmallar på engelska för olika varianter av anställningsavtal och uppsägningshandlingar.

Idag lanseras två nya dokumentpaket för anställningsavtal på engelska i VQ Legal – dels ett anställningsavtal för tillfällig anställning (Employment agreement for fixed term employment) och dels ett anställningsavtal för tillsvidareanställning (Employment agreement for indefinite term employment samt tre nya dokumentpaket med mallar för uppsägning arbetsbrist, uppsägning personliga skäl och avskedande på engelska (termination of employment redudancy, termination of employment for personal reasons och summary dismissal).

Arbetsrättsdelen i VQ Legal innehåller därmed paket med mallar för följande ärenden:

 • Uppsägning arbetsbrist
 • Termination of employment, redundacy
 • Uppsägning personliga skäl
 • Termination of employment, personal reasons
 • Avskedande
 • Summary dismissal
 • Anställningsavtal för tillsvidareanställning (fast anställning)
 • Employment agreement, indefinite term
 • Anställningsavtal för tidsbegränsad anställning (vikariat, allmän visstid, säsongsanställning och anställning av pensionär)
 • Employment agreement, fixed term (temporary substitute employment, general fixed-term employment, seasonal employment and employment after customary retirement age)
 • VD-avtal
 • Avslutsavtal vid arbetsbrist
 • Avslutsavtal för övriga fall
 • Policy för användning av sociala medier

Allt innehåll i arbetsrättsdelen är upprättat av Emzell Advokatbyrå.