3 november 2011

Biobiljetter som tack för synpunkter

VQ Legal utvecklas i nära samarbete med våra kunder och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, utvecklings- och förbättringsidéer. Just nu inför vi ett antal bra idéer samt gör en del redaktionella justeringar efter goda synpunkter från våra kunder. Stort tack för dessa! Alla synpunktslämnare har eller kommer att belönas med biobiljetter.

Bild biobiljetter

Några av de justeringar vi kommer att göra i bolagsrättsdelen avser främst ordval, så att dessa ska vara helt konsekventa genomgående, samt vissa språkliga förenklingar såsom ”framlagd” dagordning på bolagsstämma istället för ”förelagd” och liknande, men vi har även utökat med intelligent logik för skrivning i beslutspunkter om inhämtande av revisorsyttrande samt med ännu fler alternativ och valmöjligheter i flertalet ärendepaket.

Vi är väldigt tacksamma för alla synpunkter och förbättringsförslag och kommer att fortsätta att belöna dessa framöver, så tveka inte att kontakta oss med dina idéer!

Maila gärna dina synpunkter till info@vqlegal.se.