14 november 2011

Ärendepaketen i VQ Legal kompletteras med enstaka mallar

VQ Legal bygger på en intelligent dokumentlösning som utgår från det juridiska arbetssättet genom att skapa anpassade mallar för varje ärende. Genom att besvara ett antal frågor i ett interaktivt frågeformulär skapas samtliga dokument som behövs för ett ärende med angivna uppgifter ifyllda direkt i dokumenten.

Nu kompletterar vi de intelligenta ärendepaketen med möjligheten att även få tillgång till enstaka mallar för styrelseprotokoll, stämmoprotokoll och bolagsordning.

Under bolagsrätt och rubriken Enstaka dokument hittar du nu följande separata mallar som kan användas för komplettering till övriga ärendepaket i VQ Legal eller för dig som snabbt vill få tillgång till en mall utan att göra ett komplett bolagsrättsligt ärende:

  • Bolagsordning
  • Bolagsordning (sv+eng)
  • Stämmoprotokoll, extrastämma
  • Stämmoprotokoll, extrastämma (sv+eng)
  • Styrelseprotokoll
  • Styrelseprotokoll (sv+eng)

Förutom de nya enstaka mallarna ovan innehåller VQ Legal kompletta ärendepaket för de flesta bolagsrättsliga ärenden, såsom t.ex. nyemission i olika varianter, fondemission, minskning av aktiekapitalet, fusion, likvidation, ombildning av bolag vid förvärv, företrädarförändring, bolagsordningsändring, avregistrering av revisor, nybildning, vinstutdelning m.m.